Privacybeleid

Privacyverklaring Superloterij ‘KNA, bouwen voor muziek’

Bij de Superloterij ‘KNA, bouwen voor muziek’ respecteren wij de privacy van u als bezoeker van onze website. De Superloterij ‘KNA, bouwen voor muziek’ wordt georganiseerd door Muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Hierden. Zij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt, altijd vertrouwelijk behandeld wordt. 

Welke gegevens verzamelen we van u?

Om een lot bij ons te kunnen kopen vragen we u om ons de volgende gegevens te verstrekken:

Aantal te kopen loten;

 • De aanhef;
 • Uw voorletters en achternaam;
 • Uw e-mailgegevens;
 • Uw leeftijd;

U hebt altijd het recht om de door uw opgegeven persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. U heeft ook altijd de mogelijkheid om deze gegevens weer te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@kunst-na-arbeid.nl.

Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig? 

Bij de Superloterij ‘KNA, bouwen voor muziek’ hebben wij uw persoonsgegeven nodig voor de verwerking en afhandeling van uw aankoop en de toewijzing van uw loterijprijzen. 

Wat doen we met uw gegevens?

 • Uw gegevens worden gebruikt om uw aankoop en eventueel aanvullende wensen optimaal af te handelen. Dit betekent dat we uw gegevens gebruiken ter bevestiging van uw aankoop.
 • Uw gegevens worden ook gebruikt om met u in contact te komen wanneer er een prijs gevallen is op een lot wat u hebt gekocht en betaald.
 • Uw persoonsgegevens worden altijd veilig opgeslagen in onze superloterij database
 • Het bestuur van Kunst na Arbeid uit Hierden mag gebruik maken van de gegevens. Zij hebben het recht om alle loterijdeelnemers te benaderen via een e-mail. Uw gegevens worden verder niet aan derden verstrekt.
 • We laten u altijd weten waarvoor we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:
 • Aan derden die worden ingeschakeld voor de afhandeling van uw aankoop.
 • Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het geval we hiertoe verplicht zijn in een gerechtelijke procedure.
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van u als gebruiker van onze website, of onze eigen rechten, te beschermen.
 • We behouden ons altijd het recht voor om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die ons door overheidsinstanties worden opgelegd, ten aanzien van uw gebruik van onze website of door u aan ons verstrekte of door ons verzamelde informatie.

Veiligheid en kwaliteit

Bij de Superloterij ‘KNA, bouwen voor muziek’ beschermen wij de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie. Bovendien zijn alle handelingen die wij met uw persoonsgegevens doen, door ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt er gerust op zijn dat uw gegevens en anonimiteit beschermd worden door de juiste technische en organisatorische maatregelen binnen onze organisatie. 

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet naar u als individu zijn te herleiden. 

Cookie-instellingen in uw browser

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kunt u via de “Help”-functie van die browser de informatie vinden om uw cookie-instellingen aan te passen. Indien u er middels uw browser voor zorgt dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan het zijn dat sommige functies op onze website niet meer (optimaal) functioneren. 

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. We kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u die websites bezoekt. We raden u daarom altijd aan om het privacy-statement van de betreffende website goed te lezen. 

Wijziging van Privacy policy

We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy policy. We adviseren u daarom om deze Privacy policy regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.